Veřejná zakázka - NAS hlava (do 21. 7. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „NAS hlava“.

Veškeré informace jsou zveřejněny na elektronickém tržišti, kde je také možno podávat nabídky a dotazy. Odkaz na zadání na elektronickém tržišti: T002/14/V00013010

Veřejná zakázka - Odstranění vlhkosti SOkA Sokolov - předprojektová příprava (do 30. 6. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích – předprojektová příprava a návrh sanačních opatření“

Veřejná zakázka - Vodovodní přípojka SOkA Rokycany - projektová dokumentace (do 19. 5. 2014) ZRUŠENO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Vodovodní přípojka SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“

Veřejná zakázka - Odborné překlady (do 12. 05. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Česko-bavorský archivní průvodce - odborné překlady“

Veřejná zakázka - výměna oken - Horšov (do 12. 5. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního okresního archivu Domažlice – depozitář Horšov čp. 6“

Přírůstky matrik

Na stránce Seznam matrik budeme přibližně jednou měsíčně zveřejňovat seznam matrik, které byly do Státního archivu v Plzni nově předány z matričních úřadů.

Zatím budou k nahlédnutí pouze v badatelně SOA v Plzni, jejich zveřejnění na webu Porta fontium plánujeme na léto 2014.

Veřejná zakázka - Plynová přípojka SOkA Rokycany (do 3. 2. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Plynová přípojka SOkA Rokycany“.

Informace o matrikách

Vážení uživatelé,
na přelomu roku 2013 a 2014 bylo dokončeno zveřejnění všech digitalizovaných matrik, které jsou v péči Státního oblastního archivu v Plzni, na domovský portál Porta fontium. Zároveň bylo ukončeno jejich zobrazování na webu Acta Publica. Přechod byl spojen s určitými technickými potížemi, které způsobily dočasné problémy s přístupností Porta fontium. Za tyto technické problémy se Vám omlouváme a děkujeme za projevenou trpělivost a shovívavost.

Syndikovat obsah