Přírůstky matrik

Na stránce Seznam matrik budeme přibližně jednou měsíčně zveřejňovat seznam matrik, které byly do Státního archivu v Plzni nově předány z matričních úřadů.

Zatím budou k nahlédnutí pouze v badatelně SOA v Plzni, jejich zveřejnění na webu Porta fontium plánujeme na léto 2014.

Veřejná zakázka - Plynová přípojka SOkA Rokycany (do 3. 2. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Plynová přípojka SOkA Rokycany“.

Informace o matrikách

Vážení uživatelé,
na přelomu roku 2013 a 2014 bylo dokončeno zveřejnění všech digitalizovaných matrik, které jsou v péči Státního oblastního archivu v Plzni, na domovský portál Porta fontium. Zároveň bylo ukončeno jejich zobrazování na webu Acta Publica. Přechod byl spojen s určitými technickými potížemi, které způsobily dočasné problémy s přístupností Porta fontium. Za tyto technické problémy se Vám omlouváme a děkujeme za projevenou trpělivost a shovívavost.

Vyhledávání matrik

Na webu Acta publica, kde byly dosud zveřejněny všechny matriky Státního oblastního archivu v Plzni, bylo v nabídce "Vyhledávání" -> "SOA Plzeň" zprovozněno přesměrování na web Porta fontium.

Litujeme, že k tomu došlo dříve, než byly učiněny poslední kroky k rutinnímu provozu nově přidaných matrik na webu Porta fontium. Prosíme, omluvte případné problémy s dostupností a rychlostí serveru Porta fontium a s vyhledáváním matrik do doby, než bude dokončena kontrola nově přidaných matrik, vyřešení problémů s jejich zobrazováním a opravy nebo přidání chybějících snímků a než bude vygenerován vyhledávací index. Nedojde-li k vážnějším komplikacím, během příštího týdne by měl být web Porta fontium opět v běžném provozu. Do té doby budou také učiněny úpravy některých prvků uživatelského prostředí, mimo jiné proto, aby se více přiblížily k tomu, na co byli badatelé zvyklí z Acta publica.

Omlouváme se za případné problémy.

Nová publikace - edice kroniky domažlického děkana

obálka

Karel Hájek
Paměti dějepisné: edice kroniky domažlického děkana

Domažlický rodák Karel Hájek (1824-1889) vystudoval teologický seminář v Českých Budějovicích, poté se vrátil do Domažlic, kde po krátkém období v roce 1851, v němž působil na okolních farnostech, strávil celý život. Vedle výkonu kněžského povolání se pilně věnoval poznání dějin rodného města. Už za studií v Praze se seznámil s předními českými historiky a literáty, kteří jej přivedli ke skutečně vážnému zájmu o český dějepis a postupem času i k rozhodnutí sepsat dějiny Domažlic.

PF 2014

PF 2014: fond Velkostatek Plasy, kresba č. 1, František Prusík 1814, veduta bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích

Veřejná zakázka - Plynová přípojka SOkA Rokycany (do 16. 12. 2013) - ZRUŠENO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Plynová přípojka SOkA Rokycany“.

Sborník z konference Navzdory hranici - Trotz der Grenze

Obálka publikace Navzdory hraniciStátní oblastní archiv v Plzni v těchto dnech vydal sborník z odborné konference, která se konala 27.–29. května 2013 v Chebu.

Obsah sborníku si můžete prohlédnout v menu Publikace.


Syndikovat obsah