Mezinárodní den archivů na pracovištích SOA v Plzni

logo 96. mezinárodní den archivůMezinárodní den archivů vyhlášený Mezinárodní archivní radou se pod záštitou České archivní společnosti se již tradičně slaví 9. června. Některá pracoviště Státního oblastního archivu v Plzni se k oslavě tohoto svátku připojují již potřetí.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Knižní skener

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Knižní skener“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Fasáda Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Oprava a nátěr fasády v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele RAS – rekonstrukce a stavby, s.r.o., Karla Čapka 1102/3, Karlovy Vary.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Webová aplikace

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Práce na SW pro prohlížení digitalizovaných archiválií a správu metadat.

Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - Elektroinstalace Cheb

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni v souladu s podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Františkánské nám.19/3, - Pozemkový úřad“ vydává rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.

Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 26.5.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky ve všech pracovištích včetně státních okresních archivů.

Výzva k podání nabídky - Fasáda Karlovy Vary (do 13.5.2011) AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava a nátěr fasády v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“.

  • aktualizace 6. 5. 2011 - přidány dodatečné informace

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na výběr dodavatele na stavební práce pro akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“ ředitel Státního oblastního archivu v Plzni rozhodl, že nabídkou splňující zadávací podmínky a hodnotící kritérium (nejnižší nabídková cena) byla vyhodnocena nabídka uchazeče BÖGL a KRÝSL, k.s., Pod Špitálem 1452, Praha Zbraslav.

Výzva k podání nabídek - Knižní skener (do 9.5.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Knižní skener“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrová řízení má číslo R090/2011.

Syndikovat obsah