Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Rekonstrukce výměníkové stanice Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele TECHTRANS PT Jindřich Tolar, nábřeží Jana Palacha 42A, Karlovy Vary. 

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - EZS a EPS Sokolov (do 4.10.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „EZS a EPS nezabezpečených objektů SOA v Plzni – SOkA Sokolov“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Rekonstrukce výměníkové stanice Karlovy Vary (do 4.10.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - oprava dlažeb Plasy

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Oprava dlažeb, venkovní rampy a schodišť v objektu Státního okresního archivu Plzeň-sever v Plasích“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele Občanské stavby spol. s r.o., Kamil Koudele, Líté 1, Dolní Bělá. 

Západočeské archivy 2010

Zveřejnili jsme publikaci Západočeské archivy 2010, ve které se můžete seznámit s prací našich archivářů a s děním v našem archivu v roce 2009.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - oprava dlažeb Plasy (do 6.9.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava dlažeb, venkovní rampy a schodišť v objektu Státního okresního archivu Plzeň-sever v Plasích“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - rekonstrukce Rokycany

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele WINTH 3000 s.r.o., A. Uxy 993, 337 01 Rokycany.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - rekonstrukce Rokycany (do 10.8.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.

Zrušení zadávacího řízení na rekonstrukci v Rokycanech

Na základě doporučení výběrové komise, která dne 13.7. 2010 konstatovala, že nikdo nepodal nabídku, vydal ředitel Státního oblastního archivu v Plzni v souladu s § 84, odst. 1a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na akci: „Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.

Syndikovat obsah