Seznam kronik v SOkA Rokycany

Na stránkách Státního okresního archivu Rokycany je zveřejněn seznam kronik.

Další digitalizované listiny SOA v Plzni přístupné v MONASTERIU

72 listin z fondu Velkostatek Sv. Klára v Chebu z let 1285-1713 zpřístupněno na webu projektu Monasterium.

Sčítání lidu v SOkA Rokycany

Na stránkách Státního okresního archivu Rokycany je zveřejněna historie sčítání lidu.

Odkazy

Z titulní stránky byly odstraněny odkazy. Novou, zjednodušenou, obsáhlejší, strukturovanou verzi odkazů najdete v menu Pro veřejnost.

Zveřejněny matriky A-J a Plzeň

Na stránkách www.actapublica.cz je nyní možno prohlížet snímky matrik od původců (zpravidla farností), jejichž český název začíná písmenem A až J, a matriky z Plzně. Na dalších písmenech a na popisech matrik se pracuje. Připomínky a náměty posílejte na adresu actapublica@soaplzen.cz nebo po přihlášení na Nástěnku.

Vítejte na nových stránkách SOA v Plzni

Oproti loňským webovým stránkám byla kromě změny vzhledu částečně přepracována i navigace, podstatné informace však zůstaly zachovány. Navíc se můžete těšit na seznam archivních pomůcek, který bude postupně rozšiřován o jejich digitální podobu.

Syndikovat obsah