Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - oprava dlažeb Plasy (do 6.9.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Oprava dlažeb, venkovní rampy a schodišť v objektu Státního okresního archivu Plzeň-sever v Plasích“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - rekonstrukce Rokycany

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele WINTH 3000 s.r.o., A. Uxy 993, 337 01 Rokycany.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - rekonstrukce Rokycany (do 10.8.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.

Zrušení zadávacího řízení na rekonstrukci v Rokycanech

Na základě doporučení výběrové komise, která dne 13.7. 2010 konstatovala, že nikdo nepodal nabídku, vydal ředitel Státního oblastního archivu v Plzni v souladu s § 84, odst. 1a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na akci: „Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - rekonstrukce Rokycany (do 12.7.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.

Seznam matrik

V menu Fondy a pomůcky byl aktualizován seznam matrik.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - stavební dozor Klášter u Nepomuka (do 21.6.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Příprava, administrace a realizace zadávacího řízení a zajištění stavebního a technického dozoru stavby včetně koordinátora bezpečnosti práce na stavební práce rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu Klášter u Nepomuka“.

Výpůjční řád knihoven Státního oblastního archivu v Plzni

Od 1. července 2010 začne platit ve Státním oblastním archivu v Plzni i ve všech Státních okresních archivech nový výpůjční řád knihoven. Přečíst si jej můžete v menu Fondy a pomůcky na stránce Knihovní fond.

Seznam kronik v SOkA Rokycany

Na stránkách Státního okresního archivu Rokycany je zveřejněn seznam kronik.

Syndikovat obsah