Změna cen karlovarských publikací

Upravili jsme ceny některých publikací, které si můžete objednat v SOkA Karlovy Vary.

Pozvánka na seminář s exkursí Hledání historických stop

Hledání historických stop – Protestanté na Ašsku a sasko-durynském pomezí

 

Historische Spurensuche – Die Protestanten im „Ascher Ländchen“ und im sächsich-thüringischen Grenzgebiet

Aš, 16.–18. 9. 2011

Srdečně Vás zveme k účasti na česko-německém historickém semináři na Ašsku.

Wir laden Sie herzlich zu einem deutschtschechischen Geschichtsseminar in das „Ascher Ländchen“ in der Region Karlovy Vary ein.

Uzávěrka přihlášek / Anmeldeschluss: 9. 9. 2011

Seznam matrik

V menu Fondy a pomůcky byl aktualizován seznam matrik.

Nové regesty k listinám online

Státní archiv v Amberku zpřístupnil na stránkách projektu Porta fontium regesty listin bývalého říšského kláštera ve Waldsassenu.

Mit den Urkunden Regesta des ehemaligen Reichsklosters Waldsassen ist ein weiterer Bestand aus dem Staatsarchiv Amberg online verfügbar.

Výzva k podání nabídek - Disky do diskového pole (do 29.6.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Disky do diskového pole Hitachi“.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek - Servis výpočetní techniky

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na servis výpočetní techniky na pracovištích SOA v Plzni a v příslušných okresních archivech.

Syndikovat obsah