Archivní pomůcky

Na webových stránkách Státního oblastního archivu v Plzni i příslušných okresních archivů byly aktualizovány seznamy archivních pomůcek. V rámci seznamu je nyní na webu zpřístupněno 3171 souborů archivních pomůcek v textové podobě ve formátu pdf a 39 fotokopií starších inventářů.

Seznamy archivních pomůcek lze prohledávat na webu www.inventare.cz.

Veřejná zakázka - plynofikace objektu SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta (do 26.5.2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Plynofikace objektu SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“.

Dny otevřených dveří (22. a 23. 6. 2016), přednáška Poválečný odsun a konfiskace na Tachovsku (23. 6. 2016)

logo 96. mezinárodní den archivůV SOkA Tachov se bude konat 22. a 23.6.2016 od 9:00 do 18:00 hodin Den otevřených dveří tentokrát na téma "Poválečná výměna obyvatelstva". Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00. Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností.

Řemesla, živnosti a podnikání na Nepomucku a Plzeňsku (9. 6. 2016)

logo 96. mezinárodní den archivůStátní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka a Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích pořádají dne 9. 6. 2016 u příležitosti Mezinárodního dne archivů výstavu na téma Řemesla, živnosti a podnikání na Nepomucku a Plzeňsku.

Kromě výstavy budou součástí programu komentované prohlídky archivu a stručná prezentace internetové databáze digitalizovaných archiválií Porta fontium.

Výstava listin Karla IV. v Horšovském Týně (9. a 10. 6. 2016)

logo 96. mezinárodní den archivůStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně u příležitosti Mezinárodního dne archivů a 700. výročí narození Karla IV. srdečně zve širokou veřejnost na výstavu listin Karla IV. ve dnech 9. a 10. června 2016 od 10 do 17 hodin. V rámci dne otovřených dveří se budou konat rovněž komentované prohlídky archivu a restaurátorského ateliéru.

Začátky komentovaných prohlídek v 10:00, 13:00, 15:00 a 16:30 hodin.

Veřejné zakázka - oprava vodovodní přípojky pitné a požární vody (do 9. 5. 2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava vodovodní přípojky pitné a požární vody pro objekt Státního oblastního archivu v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka“.

Pozvánka na výstavu a přednášku k dějinám Městského divadla v Karlových Varech (2. 5. - 27. 5. 2016)

130. výročí otevření divadelní budovyStátní okresní archiv Karlovy Vary zve spolu s Krajskou knihovnou Karlovy Vary, Muzeem Karlovy a Vary a Karlovarským městským divadlem na výstavu a přednášku k dějinám Městského divadla v Karlových Varech u příležitosti 130. výročí otevření divadelní budovy. Slavnostní otevření výstavy spolu s přednáškou se uskuteční 2. 5. 2016 v 17 hodin v atriu Krajské knihovny Karlovy Vary.

Výběrové řízení (8. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Žlutice (do 24.03.2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice.

Syndikovat obsah