Veřejná soutěž na prodej nepotřebného majetku - služebního motorového vozidla (do 16. 6. 2016 do 12.00 hod)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vyhlašuje veřejnou soutěž na prodej nepotřebného majetku – služebního motorového vozidla. V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů předkládáme v nabídce k odprodeji služební motorové vozidlo, o jehož trvalé nepotřebnosti bylo rozhodnuto dne 1. března 2016.

Mezinárodní den archivů v SOkA Cheb 9. a 10. června

logo 96. mezinárodní den archivůStátní okresní archiv v Chebu zve na mezinárodní den archivů, tentokrát ve znamení 700. výročí od narození Karla IV. Příchozí budou moci spatřit například zlatou bulu císaře Karla, nejvýznamnější privilegia udělená městu Cheb a další unikátní archiválie, které pamatují dobu panování slavného krále a císaře.

Den otevřených dveří v SOkA Sokolov 9. června 2016

logo 96. mezinárodní den archivůStátní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích pořádá dne 9. června 2016 při příležitosti Mezinárodního dne archivů Den otevřených dveří.

Komentované prohlídky se budou konat v 10.00, 14.00 a 16.00 hodin.

Archivní pomůcky

Na webových stránkách Státního oblastního archivu v Plzni i příslušných okresních archivů byly aktualizovány seznamy archivních pomůcek. V rámci seznamu je nyní na webu zpřístupněno 3171 souborů archivních pomůcek v textové podobě ve formátu pdf a 39 fotokopií starších inventářů.

Seznamy archivních pomůcek lze prohledávat na webu www.inventare.cz.

Veřejná zakázka - plynofikace objektu SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta (do 26.5.2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „Plynofikace objektu SOkA Rokycany - projektová dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor projektanta“.

Dny otevřených dveří (22. a 23. 6. 2016), přednáška Poválečný odsun a konfiskace na Tachovsku (23. 6. 2016)

logo 96. mezinárodní den archivůV SOkA Tachov se bude konat 22. a 23.6.2016 od 9:00 do 18:00 hodin Den otevřených dveří tentokrát na téma "Poválečná výměna obyvatelstva". Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00. Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností.

Řemesla, živnosti a podnikání na Nepomucku a Plzeňsku (9. 6. 2016)

logo 96. mezinárodní den archivůStátní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter u Nepomuka a Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích pořádají dne 9. 6. 2016 u příležitosti Mezinárodního dne archivů výstavu na téma Řemesla, živnosti a podnikání na Nepomucku a Plzeňsku.

Kromě výstavy budou součástí programu komentované prohlídky archivu a stručná prezentace internetové databáze digitalizovaných archiválií Porta fontium.

Výstava listin Karla IV. v Horšovském Týně (9. a 10. 6. 2016)

logo 96. mezinárodní den archivůStátní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně u příležitosti Mezinárodního dne archivů a 700. výročí narození Karla IV. srdečně zve širokou veřejnost na výstavu listin Karla IV. ve dnech 9. a 10. června 2016 od 10 do 17 hodin. V rámci dne otovřených dveří se budou konat rovněž komentované prohlídky archivu a restaurátorského ateliéru.

Začátky komentovaných prohlídek v 10:00, 13:00, 15:00 a 16:30 hodin.

Syndikovat obsah