Setkání konzervátorů a restaurátorů 14. září 2021 v Horšovském Týně

25 let konzervátorské dílnyStátní oblastní archiv v Plzni – Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně a Česká archivní společnost, z. s. pořádají u příležitosti 25 let činnosti konzervátorské a restaurátorské dílny v SOkA Domažlice ve společenském sálku Městského kulturního zařízení Horšovský Týn dne 14. září 2021 setkání konzervátorů a restaurátorů.
Program setkání je uveden v příloze.

AnhangGröße
Program366.14 KB