Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 2.3.2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky v Plzni a v některých státních okresních archivech.

AKTUALIZACE z 27. 2. 2012: K zadáním výběrových řízení byly přidány doplňující informace a termín prohlídky pracoviště SOkA Karlovy Vary.

Podrobné informace včetně termínů prohlídek pracovišť získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade.

Odkazy na zadání výběrových řízení: