Omezení otevření badatelny SOkA PJ se sídlem v Blovicích dne 15. 11. 2017

Ve středu dne 15. 11. 2017 bude badatelna Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích z provozních důvodů otevřena pouze do 14.00 hod.