Den (po)otevřených dveří SOkA Tachov 9. - 10. 6. 2020

logo 9. 6. mezinárodní den archivůU příležitosti Mezinárodního dne archivů, vyhlášeného Mezinárodní archivní radou a zaštítěného Českou archivní společností, pořádá Státní okresní archiv Tachov ve dnech 9. a 10. června 2020 od 9:00 do 18:00 hodin Den (po)otevřených dveří tentokrát na téma "Státní hranice v okrese Tachov v letech 1945-1990".

Exkurze pro veřejnost se budou zahajovat v časech: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00. Při této příležitosti se veřejnost bude moci seznámit s činností archivu a prohlédnout si výstavu o historii ostrahy a dění na státní hranici v okrese Tachov. Výstava bude mapovat období těsně po skončení druhé světové války až do likvidace železné opony v roce 1990.

Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu poskytnout, bude srdečně vítán.

S ohledem na současnou situaci se v letošním roce v archivu neuskuteční přednáška na dané téma a návštěvníci budou muset dodržovat platná hygienická a protiepidemická opatření (zejména nutnost ochranných prostředků dýchacích cest).

Těšíme se na vaši návštěvu!

AnhangGröße
Plakát277.84 KB