Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení – Kancelář ředitele Státního oblastního archivu v Plzni

Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vedoucí oddělení – Kancelář ředitele Státního oblastního archivu v Plzni. Služebním působištěm je Plzeň. Předpokládaným nástupem do služby na tomto služebním místě je září 2020. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo představeného a o jmenování na služební místo představeného podané ve lhůtě do 23. 7. 2020.

AnhangGröße
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného577.8 KB
Žádost o příjetí - představený38.05 KB