Veřejné zakázky

Veřejná zakázka - Obnova serverů (do 13. 11. 2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova serverů“

Adresa a kód zadávacího řízení na elektronickém tržišti Gemin: T002/15/V00031249

Výběrové řízení (5. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Žlutice (do 22.10.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice.

Výběrové řízení (5. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Hradiště u Blovic (do 22.10.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic.

Veřejná zakázka - Odstranění vlhkosti Srby (do 30. 9. 2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstranění vlhkosti objektu depozitáře Státního okresního archivu Domažlice - Srby“

Výběrové řízení (4. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Hradiště u Blovic (do 10.9.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic.

Výběrové řízení (4. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Žlutice (do 10.9.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice.

Zjednodušené podlimitní řízení - EPS a EZS SOkA Cheb (do 14. 8. 2015) (doplněno)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zjednodušené podlimitní řízení „EPS a EZS SOkA Cheb“

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Výběrové řízení (3. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Žlutice (do 30.7.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice.

Výběrové řízení (3. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Hradiště u Blovic (do 30.7.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Hradiště u Blovic.

Inhalt abgleichen