Veřejná zakázka - Malířské práce v objektu SOkA Cheb (do 12. 7. 2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Malířské práce v objektu SOkA Cheb“.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky370.06 KB
Příloha č. 1 – Výměry11.99 KB
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo104 KB
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení - vzor26.38 KB
Rozhodnutí o zrušení30.23 KB