Výzva k podání nabídky - Výměna oken v objektu pracoviště Klášter u Nepomuka (do 12. 10. 2012) AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken v objektu Státního oblastního archivu v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuka“.

AKTUALIZACE: Dne 10. 10. 2012 přidány dodatečné informace.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky53.45 KB
Příloha č. 1 - Titulní list nabídky47.5 KB
Dodatečné informace - způsob prokázání splnění kvalifikačních předpokladů38.01 KB