Výzva k podání nabídky - Oprava služebního bytu v objektu SOkA Tachov (do 5. 11. 2012) AKTUALIZOVÁNO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava služebního bytu v objektu Státního okresního archivu Tachov“.

Aktualizace 2. 11. 2012 v 9:30 - přidány dodatečné informace.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky55.15 KB
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace včetně výkazu výměr2.35 MB
Příloha č. 2 - Titulní list nabídky22.64 KB
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy63.71 KB
Dodatečné informace238.13 KB