Veřejná zakázka - odstranění vlhkosti v archivu Jindřichovice (do 23. 5. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky58.17 KB
Příloha č. 1 – projektová dokumentace3.23 MB
Příloha č. 2 – čestné prohlášení (vzor)26 KB
Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo106.5 KB
Příloha č. 4 – závazné stanovisko památkové péče843.53 KB
Příloha č. 5 - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru495.54 KB
Rozhodnutí o zrušení34.24 KB