Veřejná zakázka - odstranění vlhkosti v archivu Jindřichovice (do 11. 7. 2017) - ZRUŠENO

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Odstranění vlhkosti v objektu SOkA Sokolov se sídlem v Jindřichovicích“.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky57.02 KB
Příloha č. 1 – projektová dokumentace3.23 MB
Příloha č. 2 – čestné prohlášení (vzor)15.46 KB
Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo44.7 KB
Příloha č. 4 – závazné stanovisko památkové péče843.53 KB
Příloha č. 5 - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru495.54 KB
Rozhodnutí o zrušení29.37 KB