Veřejná zakázka - Odstranění vlhkosti Srby (do 30. 9. 2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu „Odstranění vlhkosti objektu depozitáře Státního okresního archivu Domažlice - Srby“

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky - zadávací dokumentace234.18 KB
Příloha č. 1 – výkresová dokumentace včetně položkového soupisu prací905.18 KB
Příloha č. 2 – čestné prohlášení (vzor)25.79 KB
Příloha č. 3 – návrh smlouvy o dílo85 KB
Rozhodnutí o výběru54.33 KB
Smlouva1.68 MB