Veřejná zakázka - Oprava střechy Klatovy (do 15. 8. 2014) - ZRUŠENO

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava části střechy objektu Státního okresního archivu Klatovy“.

AnhangGröße
Zadávací dokumentace45.25 KB
Příloha č. 1 – Položkový soupis prací27.05 KB
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení26.53 KB
Rozhodnutí o zrušení77.42 KB