Veřejná zakázka - Oprava střechy Klatovy (do 9. 9. 2014)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava části střechy objektu Státního okresního archivu Klatovy“.

AnhangGröße
Zadávací dokumentace45.67 KB
Příloha č. 1 – Položkový soupis prací28.25 KB
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení26.49 KB
Příloha č. 3 – Návrh smlouvy41.96 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky57.77 KB
Smlouva1.58 MB