Veřejná zakázka - výměna otopných těles v SOkA Cheb (do 5. 3. 2018)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Výměna otopných těles v objektu SOkA Cheb“.

AnhangGröße
Výzva k podání nabídky2.33 MB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového soupisu prací538.93 KB
Příloha č. 2 - čestné prohlášení (vzor)29 KB
Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo107 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky25.43 KB