Uzavření badatelny pracoviště Archiv Škoda od 1. 6. 2012

Z důvodu příprav stěhování pracoviště Archiv Škoda bude jeho badatelna od 1. 6. 2012 uzavřena. Stěhování Archivu Škoda do objektu pracoviště Klášter bude probíhat během letních měsíců, o opětovném zpřístupnění jeho fondů budeme včas informovat.

Archiv Skoda ist von 1. 6. 2012 wegen Umziehung für die Öffentichkeit geschlossen.

Our branch "Archiv Skoda" will be closed from 1st Juni 2012 (preparations for moving to the new place in Klášter). The moving will run through July and August, we will inform about the end of it.

Výzva k podání nabídky - Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuku (do 16. 3. 2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Přestěhování archivu Škoda z Plzně do Kláštera u Nepomuka“.

Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 2.3.2012)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky v Plzni a v některých státních okresních archivech.

AKTUALIZACE z 27. 2. 2012: K zadáním výběrových řízení byly přidány doplňující informace a termín prohlídky pracoviště SOkA Karlovy Vary.

Archivwesen in Böhmen, Thüringen und Sachsen

Logo Ziel 3 - Cíl 3Fachtagung im Rahmen des EU Projektes
Grenzüberschreitungen – Neue Wege von Land zu Land.

Eine tschechisch-deutsche Archivkonferenz findet in Eger am 21. – 23. Mai 2012 im Festsaal des Museums Eger statt. Es handelt sich um eine Fachtagung auf Arbeitsebene von tschechischen und deutschen Archivaren aus Westböhmen, Sachsen und Thüringen. Ziel ist es, nicht zuletzt persönliche, effektive Kontakte herzustellen, die bei der Recherche- und Auskunftstätigkeit von Nutzen sind. Selbstverständlich sollen Fragen nach der Archivorganisation, der Geschichte und Bestandsbildung sowie nach der Zugänglichkeit der Archivalien beantwortet werden.

PF 2012

Ilustrace: diapozitiv z fondu Západočeské konzumní družstvo, s. r. o., Plzeň

Vše nejlepší v roce 2012 Vám přejí zaměstnanci
Státního oblastního archivu v Plzni.

2. výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Druhá výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Výzva k jednacímu řízení bez uveřejnění - Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka

Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce na akci „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Inhalt abgleichen