Digitální archiv

Na stránkách projektu Porta fontium zpřístupňujeme matriky, kroniky, fotografie, listiny, sčítací operáty, přihlášky k pobytu, periodika, urbáře, pozemkové knihy a další materiály, připravujeme zpřístupnění map a plánů.

Digitalizované listiny postupně zpřístupňujeme na stránkách projektu Monasterium.

Digitalizované veduty zpřístupňujeme na stránkách projektu Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850.