Digitální archiv

Na stránkách projektu Porta fontium zpřístupňujeme matriky, kroniky, fotografie, listiny, sčítací operáty a periodika, připravujeme i zpřístupnění urbářů, pozemkových knih a dalších materiálů.

Digitalizované listiny postupně zpřístupňujeme na stránkách projektu Monasterium.

Digitalizované veduty zpřístupňujeme na stránkách projektu Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850.