Významné archivní vyznamenání (nejen) pro Petra Hubku

Bayerischer Janus 2021V pátek 23. července 2021 předalo grémium Bavorského archivního sněmu prostřednictvím generální ředitelky bavorských státních archivů Margit Ksoll-Marcon nejvyšší bavorské archivní ocenění, plastiku Bavorského Januse (Bayerischer Janus) za rok 2021, bývalému řediteli Státního oblastního archivu v Plzni Petru Hubkovi jako hlavnímu garantovi mnohaleté česko-bavorské archivní spolupráce.

Petr Hubka získal v historickém sále pasovské radnice toto ocenění za spolupráci v oblasti zpřístupňování archiválií k bavorským a českým dějinám jako první cizinec a o významu ocenění hovoří i fakt, že je vždy udělováno jen jednou za dva roky pouze jednomu kandidátovi.

Bavorský archivní sněm tak vyznamenáním Petra Hubky ocenil výsledky spolupráce mezi Státním oblastním archivem v Plzni a Generálním ředitelstvím bavorských státních archivů v Mnichově, která byla zahájena již na podzim 2009 a úspěšně pokračuje dodnes. Její výsledky jsou nepřehlédnutelné: Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, internetový portál Porta fontium, Česko-bavorský archivní průvodce, Moderní zpřístupnění historických pramenů, to jsou konkrétní důkazy toho, že spolupráce funguje a má i nadále smysl v ní pokračovat.

Přestože jsou jejími hlavními architekty Karel Halla a Milan Augustin, bez Petra Hubky, jeho součinnosti a důvěry v projekty a jejich naplnění by tak úspěšná nikdy být nemohla. A ani bez přispění celé řady dalších kolegyň a kolegů, o nichž Petr Hubka v děkovné pasovské řeči prohlásil: „Měl jsem v posledním desetiletí veliké štěstí, že jsem byl takovými osobami a takovými osobnostmi obklopen, ať už na české straně, tak i na straně bavorské, a s nimi jsem se mohl, byť nevelkou měrou, na uvedeném díle spolupodílet.“ Prostřednictvím Petra Hubky tak byla tímto významným oceněním zhodnocena i jejich dosavadní záslužná práce.

Bronzová plastika římského boha Januse, zobrazovaného se dvěma obličeji symbolizujícími konec starého a začátek nového, tentokrát z dílny bavorské sochařky Moniky Jokiel, se tak dostala do těch nejpovolanějších rukou! Gratulujeme!

Bayerischer Janus 2021
Děkovná řeč Petra Hubky na radnici v Pasově

Bayerischer Janus 2021
Generální ředitelka bavorských státních archivů Margit Ksoll-Marcon během projevu

Bayerischer Janus 2021
Petr Hubka s obdrženým oceněním

Bayerischer Janus 2021
Plastika Bayerischer Janus 2021 od Moniky Jokiel