Karel Řeháček novým ředitelem archivu

Karel Řeháček (2021)Dne 30. listopadu 2021 předal státní tajemník v Ministerstvu vnitra RNDr. Josef Postránecký dosavadnímu řediteli odboru archivnictví a spisové služby Státního oblastního archivu v Plzni PhDr. Karlu Řeháčkovi, Ph.D. rozhodnutí o jmenování ředitelem téhož archivu.

Hlavním cílem nového ředitele bude navázat na odkaz jeho předchůdců a ve spolupráci se všemi stávajícími i budoucími zaměstnanci nadále rozvíjet archiv do podoby moderní, vstřícné a respektované správní a paměťové instituce 21. století.

Foto:

  1. Ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Karel Řeháček (foto: Petr Mašek)
  2. Jmenování proběhlo za dodržení platných protiepidemických opatření (foto: Petr Mašek)

Jmenování ředitele SOA 2021