Sčítání lidu v SOkA Rokycany

Na stránkách Státního okresního archivu Rokycany je zveřejněna historie sčítání lidu.