Zrušení zadávacího řízení na rekonstrukci v Rokycanech

Na základě doporučení výběrové komise, která dne 13.7. 2010 konstatovala, že nikdo nepodal nabídku, vydal ředitel Státního oblastního archivu v Plzni v souladu s § 84, odst. 1a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na akci: „Rekonstrukce kotelny a částečná výměna rozvodů plynu, vody a kanalizace v objektu Státního okresního archivu Rokycany“.