Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Rekonstrukce výměníkové stanice Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Rekonstrukce výměníkové stanice v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele TECHTRANS PT Jindřich Tolar, nábřeží Jana Palacha 42A, Karlovy Vary.