Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Výměna oken a dveří Nepomuk

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Výměna části oken a dveří v objektu Státního oblastního archivu v Plzni - pracoviště Klášter u Nepomuka“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele HODETA-OKNA s.r.o., Slovanská tř. 20, Plzeň.