Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - Výpočetní technika (do 23.11.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výpočetní technika (disková pole, servery, virtualizace)“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrové řízení má číslo K071/2010.