Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - osobní vozidla, výpočetní technika

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky Osobní vozidla“, Knižní skener“ a Výpočetní technika (disková pole, servery, virtualizace)“.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Osobní vozidla“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele AUTO CB spol.s.r.o., Nepomucká 119, Plzeň. Vybraný dodavatel nejlépe splnil základní hodnotící kritérium, kterým byla nejnižší nabídková cena.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Knižní skener“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele Exon s.r.o., Spádná 112/3, Plzeň. Vítězná nabídka byla vybrána ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která ji vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové ceny a součtu bodů udělených jednotlivými členy výběrové komise vynásobených váhou příslušného kritéria dle zadání číslo K070/2010 zveřejněného na elektronickém tržišti AllyTrade.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Výpočetní technika (disková pole, servery, virtualizace)“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele 3S.CZ, s.r.o., Křenová 71, Brno. Vítězná nabídka byla vybrána ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která ji vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové ceny a součtu bodů udělených jednotlivými členy výběrové komise vynásobených váhou příslušného kritéria dle zadání číslo K071/2010 zveřejněného na elektronickém tržišti AllyTrade.

 

PřílohaVelikost
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Osobní vozidla23.88 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Knižní skener20.48 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Výpočetní technika (disková pole, servery, virtualizace)20.53 KB