Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - telefonní ústředny, pásková knihovna

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky Pobočkové telefonní ústředny“ a Pásková knihovna.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Pobočkové telefonní ústředny“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele Miloš Svoboda - FONSERVIS, Antala Staška 6, Jablonec nad Nisou. Vítězná nabídka byla vybrána ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která ji vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové ceny a součtu bodů udělených jednotlivými členy výběrové komise vynásobených váhou příslušného kritéria dle zadání číslo K072/2010 zveřejněného na elektronickém tržišti AllyTrade.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Pásková knihovna“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele 3S.CZ, s.r.o., Křenová 71, Brno. Vítězná nabídka byla vybrána ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která ji vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové ceny a součtu bodů udělených jednotlivými členy výběrové komise vynásobených váhou příslušného kritéria dle zadání číslo K073/2010 zveřejněného na elektronickém tržišti AllyTrade.