Výzva k podání nabídky - Elektroinstalace Cheb (do 15.3.2010)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Františkánské náměstí 19/3, - Pozemkový úřad“.

Aktualizace:

  • 1. 3. 2011 - Na základě uskutečněné prohlídky na místě budoucí stavby a žádosti uchazečů o upřesnění nejasností v projektové dokumentaci a dodatečné informace Vám oznamujeme, že Státní oblastní archiv kontakuje projektanta a ředitelku Pozemkového úřadu pro zodpovězení dotazů. O dobu, po kterou se bude řešit žádost o dodatečné informace, se posune termín pro podání nabídek.
  • 7. 3. 2011 - Zveřejněny dodatečné informace a oprava projektové dokumentace, oznámen nový termín pro podání nabídek.
PřílohaVelikost
Výzva54.04 KB
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o dílo65.51 KB
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace950.62 KB
Oznámení o posunutí termínu podání nabídek (z 1. 3. 2011)21.58 KB
Dodatečné informace k VZ Elektroinstalace Pozemkový úřad Cheb (ze 7. 3. 2011)34.63 KB
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace - výkaz výměr - OPRAVENÝ (ze 7. 3. 2011)104.9 KB