Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky Rekonstrukce objektu Klášter u Nepomuka (do 13.4.2011) - aktualizováno 12. 4.

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje otevřené výběrové řízení k veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce částí B, C a suterénních prostor části A2 objektu v Klášteru u Nepomuka“.

Evid. číslo v IS VZ US 60057424.

Aktualizace:

  • 25. 3. 2011 - byly přidány 1. dodatečné informace, dále byly na základě žádosti uchazečů vznesené při prohlídce objektu některé přílohy (návrh harmonogramu výstavby a návrh smlouvy) zveřejněny navíc také ve formátu Office Open XML (tj. MS Office Word 2007 a vyšší a Excel 2007 a vyšší)
  • 1. 4. 2011 - byly přidány 2. dodatečné informace (II. etapa - centrální vysávání v objektu A2), dále byla příloha č. 4 - krycí list nabídky zveřejněna oproti původnímu formátu pdf (součást hlavního dokumentu Zadávací dokumentace) navíc také ve formátu Office Open XML (tj. MS Office Word 2007 a vyšší)
  • 7. 4. 2011 - byly přidány 3. dodatečné informace a odpovědi na dotazy uchazečů
  • 12. 4. 2011 - byly přidány dokumenty s námitkami a rozhodnutím o námitkách
PřílohaVelikost
Zadávací dokumentace287.5 KB
1. dodatečné informace k zadávací dokumentaci (přidáno 25. 3. 2011)275.95 KB
2. dodatečné informace - centrální vysávání - technická zpráva (přidáno 1. 4. 2011)37.3 KB
2. dodatečné informace - centrální vysávání - půdorys 2. PP (přidáno 1. 4. 2011)213.9 KB
2. dodatečné informace - centrální vysávání - půdorys 1. PP (přidáno 1. 4. 2011)216.13 KB
2. dodatečné informace - centrální vysávání - výkaz výměr (přidáno 1. 4. 2011)17.07 KB
3. dodatečné informace k zadávací dokumentaci (přidáno 7. 4. 2011)344.46 KB
Odpovědi na dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci (přidáno 7. 4. 2011)292.67 KB
Námitky (přidáno 12. 4. 2011)252.38 KB
Rozhodnutí o námitkách (přidáno 12. 4. 2011)112.42 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - průvodní zpráva284.87 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - souhrnná technická zpráva409.71 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - situace přehledná264.47 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - situace koordinační294.04 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - zásady organizace výstavby343.74 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - zásady organizace výstavby - situace POV335.63 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - dokumentace objektu - etapa I14.53 MB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - dokumentace objektu - etapa II2.23 MB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - dokumentace objektu - etapa III10.27 MB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - dokumentace objektu - ostatní dokumenty2.28 MB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - dodatek souhrnné technické zprávy337.48 KB
Příloha č. 1 - projektová dokumentace - dodatek stavebních částí374.97 KB
Příloha č. 2 – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr301.92 KB
Příloha č. 3 – návrh harmonogramu výstavby28.45 KB
Příloha č. 3 – návrh harmonogramu výstavby.xlsx (přidáno 25. 3. 2011)20.49 KB
Příloha č. 4 – krycí list nabídky.docx (přidáno 1. 4. 2011)14.88 KB
Příloha č. 5 – návrh smlouvy o dílo75.27 KB
Příloha č. 5 – návrh smlouvy o dílo.docx (přidáno 25. 3. 2011)43.96 KB
Příloha č. 6 - stavební povolení a nabytí právní moci594.12 KB