Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Elektroinstalace Cheb

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Františkánské nám.19/3, - Pozemkový úřad“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele: Vobořil – Elektromontáže s.r.o., Bělohorská 614/15, Plzeň.