Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky - Webová aplikace (do 14.4.2011)

AKTUALIZACE: Z důvodu formálních nedostatků v nabídkách bylo výběrové řízení dne 18. 4. 2011 před vyhlášením vítěze zrušeno, nové bude vypsáno v nejbližších dnech.
Děkujeme za pochopení.

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Práce na SW pro prohlížení digitalizovaných dat a správu metadat“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrové řízení má číslo R087/2011.