Výzva k podání nabídek - Webová aplikace (do 2.5.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Práce na SW pro prohlížení digitalizovaných archiválií a správu metadat“.

Podrobné informace získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade, výběrové řízení má číslo R089/2011.