Výzva k podání nabídek - Servis výpočetní techniky (do 26.5.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrová řízení na servis výpočetní techniky ve všech pracovištích včetně státních okresních archivů.

Podrobné informace včetně termínů prohlídek pracovišť získáte a zúčastnit se můžete prostřednictvím elektronického tržiště AllyTrade.

Odkazy na zadání výběrových řízení
SOkA Domažlice R091/2011
SOkA Cheb R092/2011
SOkA Karlovy Vary R093/2011
SOkA Klatovy R094/2011
SOkA Plzeň-jih R095/2011
SOkA Plzeň-sever R096/2011
SOkA Rokycany R097/2011
SOkA Sokolov R098/2011
SOkA Tachov R099/2011
Pobočka Klášter R100/2011
Pracoviště v Plzni R101/2011