Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Webová aplikace

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Práce na SW pro prohlížení digitalizovaných archiválií a správu metadat.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Práce na SW pro prohlížení digitalizovaných archiválií a správu metadat“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele Syntactic Sugar s.r.o., Hradišťská 16, Plzeň. Vítězná nabídka byla vybrána ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která ji vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové ceny a dalších předem definovaných parametrů dle zadání číslo R089/2011 zveřejněného na elektronickém tržišti AllyTrade.