Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Knižní skener

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Knižní skener“.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku Knižní skener byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele AMPACO ČR, s. r. o., Hornická 1855/61, Dobrá Voda u Českých Budějovic. Vítězná nabídka byla vybrána ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která ji vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové ceny a dalších předem definovaných parametrů dle zadání číslo R090/2011 zveřejněného na elektronickém tržišti AllyTrade.