Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku - Fasáda Karlovy Vary

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejnou zakázku „Oprava a nátěr fasády v objektu Státního okresního archivu Karlovy Vary“ byla jako vítězná vybrána nabídka dodavatele RAS – rekonstrukce a stavby, s.r.o., Karla Čapka 1102/3, Karlovy Vary.