Rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek - Servis výpočetní techniky

Oznámení o výběru nejvhodnějších nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na servis výpočetní techniky na pracovištích SOA v Plzni a v příslušných okresních archivech.

Na základě provedeného vyhodnocení došlých nabídek a doporučení výběrové komise na veřejné zakázky na servis výpočetní techniky byly pro lokality Plzeň, SOkA Cheb, SOkA Karlovy Vary, SOkA Plzeň-jih, SOkA Plzeň-sever, SOkA Rokycany, SOkA Sokolov a SOkA Tachov jako vítězné vybrány nabídky dodavatele Inel-Market spol. s r. o., Smetanovy sady 13, Plzeň, pro lokalitu Klášter u Nepomuka byla jako vítězná vybrána nabídka uchazeče Radonix s.r.o., Herejkova 1104, Starý Plzenec, a pro pro lokality SOkA Klatovy a SOkA Domažlice byly jako vítězné vybrány nabídky uchazeče Kinetic KT, s.r.o., Čsl. legií 37, Klatovy. Vítězné nabídky byly vybrány ředitelem Státního oblastního archivu v Plzni na doporučení výběrové komise, která je vyhodnotila jako nejlepší z došlých nabídek na základě skóre vypočteného z nabídkové roční ceny za provádění servisních služeb a dalších předem definovaných parametrů dle zadání číslo R091/2011, R092/2011, R093/2011, R094/2011, R095/2011, R096/2011, R097/2011, R098/2011, R099/2011, R100/2011 a R101/2011, které byly veřejněny na elektronickém tržišti AllyTrade.