Výzva k podání nabídky - Inženýrsko-geologický průzkum Karlovy Vary (do 10.10.2011)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Příprava staveniště pro výstavbu nového objektu SOkA Karlovy Vary – doplňující inženýrsko-geologický průzkum“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky174.57 KB
Příloha číslo 3 - Výpis z katastru nemovitostí, situace – katastrální mapa199.89 KB
Příloha číslo 4 - Závěrečná zpráva inženýrsko geologického průzkumu 20041.66 MB
Příloha číslo 5 - Celková situace stavby694.9 KB