Nové matriky na Porta fontium

Na stránkách Porta fontium jsme uveřejnili matriky našeho archivu se signaturami P - Ž. Uveřejnění všech matrik na stránkách Porta fontium plánujeme do konce letošního roku. V tuto chvíli probíhá kontrola čitelnosti a úplnosti záznamů a jejich opravy a doplňování.