Veřejná zakázka - oprava střechy - Cheb (do 8. 11. 2013)

Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Oprava střech na objektech SOkA Cheb“.

PřílohaVelikost
Výzva k podání nabídky49.64 KB
Příloha č.1 - Titulní list nabídky23.63 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky20.82 KB
Smlouva1.53 MB