Přírůstky matrik

Na stránce Seznam matrik budeme přibližně jednou měsíčně zveřejňovat seznam matrik, které byly do Státního archivu v Plzni nově předány z matričních úřadů.

Zatím budou k nahlédnutí pouze v badatelně SOA v Plzni, jejich zveřejnění na webu Porta fontium plánujeme na léto 2014.