Výběrové řízení (2. kolo) - odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice (do 18.6.2015)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice.

Odprodávaný nemovitý majetek tvoří areál, jehož součástí jsou tři budovy A, B, C (čp. 408 na pozemku p.č. 516, č.p. 409 na pozemku p.č. 517, č.p. 410 na pozemku p.č. 518) a pozemek 52/2.

Budovy A i B jsou objekty obdélníkového půdorysu, jednopodlažní, nepodsklepené se sedlovou střechou ze sbíjených vazníků. Základy jsou betonové, svislé obvodové zdivo ze škvárobetonových tvárnic, vnitřní příčky cihelné zdivo. Střešní krytinu tvoří azbestocementové vlnovky.

Budova C je provedena jako montovaná z lignáto-dřevotřískových panelů. Krov tvoří dřevěné sbíjené vazníky, střešní krytina je rovněž z azbestocementových vlnovek. Vnitřní příčky jsou z cihelného zdiva.

Budovy jsou napojeny na městský centrální zdroj tepla, veřejnou kanalizaci a vodovod a rozvod elektrické energie.

Minimální kupní cena, požadovaná vyhlašovatelem, činí 3 240 324 Kč (slovy tři milionydvěstěčtyřicettisíctřistadvacetčtyřikorun českých)

PřílohaVelikost
BLIŽŠÍ PODMÍNKY výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice95.6 KB
ZNALECKÝ POSUDEK208.83 KB
OCENĚNÍ NEMOVITOSTI139.13 KB
Výpis z KN KÚ pro Karlovarský kraj + kopie snímku katastrální mapy313.28 KB
Prohlášení účastníka výběrového řízení33.5 KB
Kupní smlouva56.5 KB