Výběrové řízení (8. kolo) - odprodej nemovitostí v k. ú. Žlutice (do 24.03.2016)

Česká republika – Státní oblastní archiv v Plzni vypisuje výběrového řízení na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice.

Odprodávaný nemovitý majetek tvoří areál, jehož součástí jsou tři budovy A, B, C (čp. 408 na pozemku p.č. 516, č.p. 409 na pozemku p.č. 517, č.p. 410 na pozemku p.č. 518) a pozemek 52/2.

Budovy A i B jsou objekty obdélníkového půdorysu, jednopodlažní, nepodsklepené se sedlovou střechou ze sbíjených vazníků. Základy jsou betonové, svislé obvodové zdivo ze škvárobetonových tvárnic, vnitřní příčky cihelné zdivo. Střešní krytinu tvoří azbestocementové vlnovky.

Budova C je provedena jako montovaná z lignáto-dřevotřískových panelů. Krov tvoří dřevěné sbíjené vazníky, střešní krytina je rovněž z azbestocementových vlnovek. Vnitřní příčky jsou z cihelného zdiva.

Budovy jsou napojeny na městský centrální zdroj tepla, veřejnou kanalizaci a vodovod a rozvod elektrické energie.

Minimální kupní cena, požadovaná vyhlašovatelem, činí 1 722 041 Kč (slovy jedenmilionsedmsetdvacetdvatisícečtyřicetjedenkorunčeských).

PřílohaVelikost
Bližší podmínky75 KB
Výpis z katastru nemovitostí, snímek katastrální mapy313.28 KB
Ocenění nemovitosti139.13 KB
Prohlášení účastníka výběrového řízení29.5 KB
Znalecký posudek208.83 KB
Kupní smlouva56.5 KB
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky67.5 KB