Uzavření badatelny v SOkA PJ se sídlem v Blovicích dne 11. 10. 2017

Ve středu dne 11. 10. 2017 bude z provozních důvodů uzavřena badatelna Státního okresního archivu Plzeň-jih se sídlem v Blovicích.